ექიმები
ლევან მიქაძე
კარდიოლოგი
კლინიკური დეპარტამენტი
ტელეფონი: 243 01 01 (5319)