ექიმები
ლია ყანდაშვილი
ნევროლოგი
კლინიკური დეპარტამენტი
ტელეფონი: 243 01 01 (5308)
lkandashvili@curatio.ge