ექიმები
მაია დათუაშვილი
დერმატოვენეროლოგი
კლინიკური დეპარტამენტი
ტელეფონი: 243 01 01 (5321)
mdatuashvili@curatio.ge