ექიმები
მაია გიგინეიშვილი
პედიატრი
პედიატრიული სამსახური
ტელეფონი: 243 01 01 (5202)
mgigineishvili@curatio.ge