ექიმები
მაია ვასაძე
პირადი ექიმი
პირადი ექიმების სამსახური
ტელეფონი: 243 01 01 (5117)
mvasadze@curatio.ge