ექიმები
მაია ხისფეხიშვილი
პედიატრი
პედიატრიული სამსახური
ტელეფონი: 243 01 01 (5202)
mkhispekhishvili@curatio.ge