ექიმები
მაკა ოყროშიძე
პირადი ექიმი
პირადი ექიმების სამსახური
კარდიოლოგი
კლინიკური დეპარტამენტი
ტელეფონი: 243 01 01 (5106)
mokroshidze@curatio.ge