ექიმები
მანანა მჭედლიშვილი
პირადი ექიმი
პირადი ექიმების სამსახური
ტელეფონი: 243 01 01 (5101)
mmchedlishvili@curatio.ge