ექიმები
მანანა ნანობაშვილი
პედიატრი
პედიატრიული სამსახური
ტელეფონი: 243 01 01 (5203)
mnanobashvili@curatcio.ge