ექიმები
მარი მაზანიშვილი
კარდიოლოგი
კლინიკური დეპარტამენტი
ტელეფონი: 243 01 01 (5313)
mmazanishvili@curatio.ge