ექიმები
მარიეტა ხაზარაძე
პირადი ექიმი
პირადი ექიმების სამსახური
გასტროენტეროლოგი
კლინიკური დეპარტამენტი
ტელეფონი: 243 01 01 (5117)
mkhazaradze@curatio.ge