ექიმები
მარიკა დვალი
პირადი ექიმი
პირადი ექიმების სამსახური
ტელეფონი: 243 01 01 (5112)
mdvali@curatio.ge