ექიმები
მირანდა ტიგინაშვილი
პირადი ექიმი
პირადი ექიმების სამსახური
კარდიოლოგი
კლინიკური დეპარტამენტი
ტელეფონი: 243 01 01 (5107)
mtiginashvili@curatio.ge