ექიმები
მზია კიკნაძე
პირადი ექიმი
პირადი ექიმების სამსახური
ტელეფონი: 243 01 01 (5102)
mkiknadze@curatio.ge