ექიმები
ნათია არაბიძე
პირადი ექიმი
პირადი ექიმების სამსახური
ტელეფონი: 243 01 01 (5122)
narabidze@curatio.ge