ექიმები
ნათია ლომსიანიძე
პირადი ექიმი
პირადი ექიმების სამსახური
ტელეფონი: 577650019
nlomsianidze@curatio.ge