ექიმები
ნინო ოთარაშვილი
დერმატოვენეროლოგი
კლინიკური დეპარტამენტი
ტელეფონი: 243 01 01 (5321)
notarashvili@curatio.ge