ექიმები
ნინო ბაკურაძე
პირადი ექიმი
პირადი ექიმების სამსახური
ტელეფონი: 243 01 01(5114)
nibakuradze@curatio.ge