ექიმები
ნინო გაფრინდაშვილი
პირადი ექიმი
პირადი ექიმების სამსახური
ტელეფონი: 243 01 01 (5115)
ninog@curatio.ge