ექიმები
ნინო გულუა
ენდოკრინოლოგი
კლინიკური დეპარტამენტი
ტელეფონი: 243 01 01 (5306)
ngulua@curatio.ge