ექიმები
ნინო მაჭავარიანი
გინეკოლოგი
კლინიკური დეპარტამენტი
ტელეფონი: 243 01 01 (5325)
nmachavariani@curatio.ge