ექიმები
ნინო მაჩიტიძე
პირადი ექიმი
პირადი ექიმების სამსახური
ტელეფონი: 577650181
nmachitidze@curatio.ge