ექიმები
პაატა მაღალაშვილი
პირადი ექიმი
პირადი ექიმების სამსახური
ენდოკრინოლოგი
ტელეფონი: 243 01 01 (5121)
pmagalashvili@curatio.ge