ექიმები
ქეთევან გოცაძე
ოტოლარინგოლოგი
კლინიკური დეპარტამენტი
ტელეფონი: 243 01 01 (5327)
kgotsadze@curatio.ge