ექიმები
ქეთევან ხუციძე
პირადი ექიმი
პირადი ექიმების სამსახური
ტელეფონი: 243 01 01 (5116)
kkhutsidze@curatio.ge