ექიმები
ქრისტინე ანანიძე
რადიოლოგი
კლინიკური დეპარტამენტი
ტელეფონი: 243 01 01 (5324)
kananidze@curatio.ge