ექიმები
რამაზ ცინცაძე
ოფთალმოლოგი
კლინიკური დეპარტამენტი
ტელეფონი: 243 01 01 (5315)
rtsintsadze@curatio.ge