ექიმები
რუსუდან ჩიტაიშვილი
პირადი ექიმი
პირადი ექიმების სამსახური
ტელეფონი: 243 01 01 (5102)
rchitaishvili@curatio.ge