ექიმები
სოფიო კამლაძე
გინეკოლოგი
კლინიკური დეპარტამენტი
ტელეფონი: 243 01 01 (5325)
skamladze@curatio.ge