ექიმები
თამარ ჩხაიძე
რადიოლოგი
კლინიკური დეპარტამენტი
ტელეფონი: 243 01 01 (5310)
tchxaidze@curatio.ge