ექიმები
თამარ კვაჭაძე
გინეკოლოგი
კლინიკური დეპარტამენტი
ტელეფონი: 243 01 01 (5312)
tkvachadze@curatio.ge