ექიმები
თამარ ნიკოლაიშვილი
პირადი ექიმი
პირადი ექიმების სამსახური
ტელეფონი: 243 01 01 (5118)
tnikolaishvili@curatio.ge