ექიმები
თეა აბრამია
ოფთალმოლოგი
კლინიკური დეპარტამენტი
ტელეფონი: 243 01 01 (5315)
tabramia@curatio.ge