ექიმები
თეა ჯანაშია
პედიატრი
პედიატრიული სამსახური
ტელეფონი: 243 01 01 (5204)
tjanashia@curatio.ge