ექიმები
თეა მაისაშვილი
პედიატრი
პედიატრიული სამსახური
ტელეფონი: 243 01 01 (5204)
t.maisashvili@curatio.ge