ექიმები
თემურ მიქელაძე
პედიატრი
პედიატრიული სამსახური
ტელეფონი: 243 01 01 (5201)
tmikeladze@curatio.ge