ექიმები
თენგიზ წულაძე
ნევროლოგი
კლინიკური დეპარტამენტი
ტელეფონი: 243 01 01 (5710)
ttsuladze@curatio.ge