ექიმები
თინათინ ჯიღაური
პირადი ექიმი
პირადი ექიმების სამსახური
ტელეფონი: 243 01 01(5120)
tjigauri@curatio.ge