ექიმები
თინათინ შათირიშვილი
რადიოლოგი
კლინიკური დეპარტამენტი
ტელეფონი: 243 01 01 (5305)
tshatirishvili@curatio.ge