ექიმები
ვახტანგ მალაშხია
ბავშვთა ნევროლოგი
კლინიკური დეპარტამენტი
ტელეფონი: 243 01 01 (5314)
vmalashkhia@curatio.ge