ექიმები
ხათუნა გოგია
პირადი ექიმი
პირადი ექიმების სამსახური
ტელეფონი: 243 01 01 (5119)
khgogia@curatio.ge