ექიმები
ზვიად კობახიძე
პირადი ექიმი
პირადი ექიმების სამსახური
ტელეფონი: 243 01 01(5109)
zkobakhidze@curatio.ge