მომსახურება
ტრავმატოლოგიატრავმატოლოგია მედიცინის დარგია, რომელიც სპეციალიზებულია ფიზიკური ტრავმით გამოწვეული დაავადებების დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაზე. ორთოპედია სამედიცინო სპეციალობაა, რომელიც მიმართულია საყრდენ-მამოძრავებელი აპარატის (ჩონჩხი, კუნთები, სახსრები, მყესები) დაავადებების სადიაგნოსტიკოთა და სამკურნალოდ.

კლინიკა კურაციოში წარმოებული ტრავმატოლოგია-ორთოპედიული სერვისია: ტრავმატოლოგის კონსულტაცია.