ექიმები
დიმიტრი ჩინჩალაძე
რადიოლოგი
კლინიკური დეპარტამენტი
ტელეფონი: 243 01 01 (5304/5324)