ექიმები
მაია მაღრაძე
გინეკოლოგი
კლინიკური დეპარტამენტი
ტელეფონი: 243 01 01 (5325)