ექიმები
თამარ აბზიანიძე
ანგიოლოგი
კლინიკური დეპარტამენტი
რადიოლოგი
კლინიკური დეპარტამენტი
ტელეფონი: 243 01 01 (5304)