კლინიკების მისამართები

კლინიკა "კურაციოს":

ქ. თბილისი, ო. ლორთქიფანიძის #31;
სს "კურაციო"; ს/კ 204860597;