კლინიკების მისამართები

"კურაციოს" ცენტრალური კლინიკა:

ქ. თბილისი, ო. ლორთქიფანიძის #31;
სს "კურაციო"; ს/კ 204860597;
იურიდიული მისამართი - ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. #67